Tính năng Hành động trò chuyện sẽ ngừng hoạt động từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hành động trò chuyện ngừng hoạt động.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cách tạo Hành động của Trợ lý Google

Google cho phép các nhà phát triển bên thứ ba và nhà phát triển Google tạo Hành động cho Trợ lý Google thông qua nền tảng Actions on Google. Tất cả nhà phát triển muốn tích hợp với nền tảng Actions on Google phải đồng ý với các điều khoản cũng như chính sách hiện hành và tất cả Hành động được tạo cho Trợ lý Google đều phải trải qua quy trình đánh giá về việc tuân thủ chính sách trước khi phát hành.

Chúng tôi không ngừng đầu tư vào các nhà phát triển bằng cách hỗ trợ họ thông qua các công cụ và khả năng họ cần để xây dựng trải nghiệm hấp dẫn và hữu ích thông qua Trợ lý. Tất cả nhà phát triển có quyền truy cập vào tài liệu kỹ thuật của chúng tôi để tìm hiểu cách phát triển nhiều loại trải nghiệm trên Trợ lý. Nhà phát triển cũng có thể dùng Bảng điều khiển Actions. Bảng điều khiển này có nhiều chức năng như: cung cấp các công cụ thử nghiệm và công cụ quản lý bản phát hành, đánh giá Hành động để đảm bảo Hành động tuân theo nguyên tắc chính sách, phân tích hiệu suất, và tích hợp với các dịch vụ của Google Cloud. Chúng tôi cũng cung cấp công nghệ của Google cho các nhà phát triển để giúp họ tạo các Hành động thành công, bao gồm tính năng bán hàng, quảng bá cho Hành động của họ, và liên kết người dùng với thông tin tài khoản hiện tại của họ.

Một số nhà phát triển Hành động, bao gồm cả nhà phát triển Google, có thể có quyền truy cập vào các tài nguyên và dữ liệu mà các nhà phát triển khác không được phép sử dụng, do những mối quan ngại liên quan đến pháp lý và quyền riêng tư, vấn đề về khả năng có thể mở rộng, và những điều cần cân nhắc để bảo vệ thông tin và hoạt động kinh doanh bí mật và độc quyền của Google. Ví dụ: đôi khi, chúng tôi cung cấp công nghệ Trợ lý mới cho những đối tác đầu tiên thử nghiệm và phản hồi, với mục tiêu cuối cùng là đưa công nghệ đó đến với những nhà phát triển khác trong cộng đồng. Chúng tôi cũng có thể hợp tác với các đối tác bên thứ ba và nhà phát triển Google để xây dựng các hoạt động tích hợp tùy chỉnh với Trợ lý nhằm cải thiện trải nghiệm cho người dùng và thực hiện bước đầu tiên để tạo ra giải pháp chung cho tất cả nhà phát triển.

Quyền truy cập vào dữ liệu

Người dùng tin tưởng cung cấp cho Google thông tin cá nhân của họ khi họ tương tác với Trợ lý và chúng tôi nỗ lực để duy trì sự tin tưởng đó. Mặc dù chúng tôi chia sẻ dữ liệu liên quan với các nhà phát triển để họ có thể xây dựng, triển khai và duy trì trải nghiệm phong phú cho người dùng Trợ lý, nhưng chúng tôi làm như vậy theo các nguyên tắc được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ ai. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ với các nhà phát triển:

 • Thông tin không nhận dạng người dùng, chẳng hạn như:
  • Dữ liệu tổng hợp và ẩn danh về cách người dùng tương tác với Hành động của nhà phát triển. Ví dụ: nhà phát triển trên nền tảng Actions on Google có thể xem dữ liệu phân tích thông qua Bảng điều khiển Actions.
  • Các thông tin khác không nhận dạng người dùng, nhưng hữu ích cho nhà phát triển, chẳng hạn như loại thiết bị và khả năng của thiết bị, ngôn ngữ và múi giờ.
 • Nếu người dùng chọn dùng Trợ lý để tương tác với Hành động của nhà phát triển, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động tương tác đó, chẳng hạn như:
  • Bản chép lời yêu cầu của người dùng do hệ thống tạo hoặc ý định hay đối số cơ bản của yêu cầu đó. Ví dụ: khi người dùng đang nói chuyện với một Hành động của bên thứ ba, Trợ lý sẽ gửi bản chép lời yêu cầu của họ đến Hành động để nhà phát triển có thể trả lời.
  • Khi có sự cho phép của người dùng, Trợ lý có thể chia sẻ thông tin chi tiết cá nhân của họ, chẳng hạn như địa chỉ email, tên, địa điểm, số điện thoại hoặc thông tin thanh toán, để thực hiện yêu cầu của họ. Ví dụ: để giúp điền một biểu mẫu trên web, đặt món ăn hoặc đặt chỗ tại một nhà hàng.
  • Khi người dùng chọn liên kết Tài khoản Google của họ với tài khoản họ dùng cho một ứng dụng hoặc thiết bị của nhà phát triển, chúng tôi sẽ chia sẻ với nhà phát triển thông tin tài khoản cơ bản của người dùng, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc ảnh hồ sơ để giúp dễ dàng liên kết.

Nhà phát triển cũng chia sẻ một số dữ liệu nhất định với Google để thực hiện yêu cầu của người dùng và tích hợp các ứng dụng của họ với Trợ lý, bao gồm:

 • Thông tin để liên kết với tài khoản người dùng, để người dùng có thể sử dụng Trợ lý để tương tác với tài khoản họ dùng cho các tính năng của bên thứ ba như Hành động, nội dung nghe nhìn, nhà thông minh và các dịch vụ về năng suất.
 • Thư viện nội dung và dữ liệu nhằm giúp Trợ lý thực hiện yêu cầu của người dùng thông qua dịch vụ của nhà phát triển. Ví dụ: một số nhà cung cấp nội dung nghe nhìn cho phép Google lập chỉ mục danh mục nội dung nghe nhìn của họ để người dùng có thể phát nội dung thông qua Trợ lý. Các nhà cung cấp cũng có thể chia sẻ danh sách phát nội dung nghe nhìn của những người dùng đã liên kết tài khoản của họ, để những người dùng đó có thể yêu cầu Trợ lý phát danh sách phát.
 • Các nhà phát triển trên nền tảng Actions on Google chia sẻ dữ liệu với Google để hỗ trợ họ tương tác với người dùng. Ví dụ: nhà phát triển có thể chỉ định loại dữ liệu được lưu trữ trong kho dữ liệu của mỗi người dùng hoặc mỗi hộ gia đình (người dùng có thể đặt lại tùy chọn cài đặt này) để Hành động của họ có thể ghi nhớ người dùng trong những lần tương tác sau đó. Nhà phát triển cũng cung cấp phản hồi thực hiện để trả lời yêu cầu của người dùng.
 • Các thiết bị của bên thứ ba có tích hợp Trợ lý, chẳng hạn như loa và tivi, sẽ chia sẻ với Google nội dung truy vấn Trợ lý của người dùng và dữ liệu có liên quan để người dùng có thể dùng Trợ lý thông qua thiết bị đó.