Conversational Actions will be deprecated on June 13, 2023. For more information, see Conversational Actions sunset.
Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Så här skapas åtgärder för Google Assistent

Google tillåter att tredjepartsutvecklare och Google-utvecklare skapar åtgärder för Google-assistenten via plattformen Actions on Google. Alla utvecklare som vill använda Actions on Google måste godkänna tillämpliga villkor och policyer. Alla åtgärder som skapas för Google Assistent genomgår även en policygranskning innan de kan publiceras.

Vi investerar ständigt i utvecklare genom att ge dem de verktyg som de behöver för att kunna utveckla hjälpsamma och engagerande funktioner för assistenten. Alla utvecklare har tillgång till vår tekniska dokumentation för att lära sig att utveckla olika funktioner för assistenten. Utvecklare kan också använda Actions-konsolen, som innehåller administrationsverktyg för testning och publicering, granskningar av åtgärder för att säkerställa att de följer policyriktlinjerna, resultatanalyser och integreringar med Google Cloud-tjänster. Vi gör också Google-tekniken tillgänglig för utvecklare så att de kan utveckla framgångsrika åtgärder, bland annat funktioner för att sälja varor, marknadsföra sina åtgärder och ansluta användare till deras befintliga kontouppgifter.

Vissa åtgärdsutvecklare, bland annat Google-utvecklare, kan ha åtkomst till resurser och data som inte är tillgängliga för alla utvecklare av juridiska skäl och integritetsskäl. Åtkomsten kan även vara begränsad på grund av skalbarhetsproblem och för att skydda Googles konfidentiella, upphovsrättsskyddade information och verksamhet. Ibland händer det att vi till exempel släpper ny teknik för assistenten till utvalda partner som kan testa och utvärdera tekniken, med målet att så småningom göra samma teknik tillgänglig för resten av utvecklargruppen. Som ett första steg i att skapa en allmän lösning för alla utvecklare, kan vi även samarbeta med tredjepartspartner och Google-utvecklare för att skapa anpassade integreringar med assistenten och en förbättrad upplevelse för användarna.

Dataåtkomst

Användarna anförtror Google sina personliga uppgifter när de interagerar med assistenten, och vi arbetar hårt för att bevara det förtroendet. Vi delar relevant data med utvecklare så att de kan skapa, implementera och underhålla funktionerna för assistenten. All data delas i enlighet med principerna i vår integritetspolicy och vi säljer inte våra användares uppgifter till utomstående. Vi kan exempelvis dela följande med utvecklare:

 • Uppgifter som inte identifierar användare, bland annat:
  • Sammanställd och anonymiserad data om hur användare interagerar med en utvecklares åtgärd. Utvecklare på plattformen Actions on Google kan exempelvis läsa analysdata via Actions-konsolen.
  • Annan information som inte kan identifiera användare, men som är användbar för utvecklare, som enhetstyp och funktioner, språkkod och tidszon.
 • Om en användare väljer att använda assistenten för att interagera med en utvecklares åtgärd kan vi dela information som är relaterad till den interaktionen, till exempel:
  • En systemgenererad transkription av en användares begäran eller dess underliggande avsikt eller argument. När en användare exempelvis pratar med en tredjepartsåtgärd, skickar assistenten en transkription av användarens begäran till åtgärden så att utvecklaren kan svara.
  • Med användarens tillstånd kan assistenten dela personliga uppgifter för att uppfylla en begäran, till exempel e-postadressen, namnet, platsen, telefonnumret eller betalningsuppgifterna. Den kan till exempel hjälpa dig att fylla i ett formulär på webben, göra en matbeställning eller boka bord på en restaurang.
  • När användare väljer att länka sina Google-konton till konton i en utvecklares app eller enhet delar vi deras grundläggande kontouppgifter med utvecklaren för att möjliggöra länkningen, till exempel namn, e-postadress eller profilbild.

Utvecklare delar också viss data med Google för att uppfylla användarförfrågningar och möjliggöra deras integrering med assistenten, bland annat följande:

 • Information för att länka till användarkonton, så att användare kan använda assistenten för att interagera med sina konton för tredjepartsfunktioner som åtgärder, media, smart hem och produktivitetstjänster.
 • Innehålls- och databibliotek för att hjälpa assistenten att uppfylla användarförfrågningar via utvecklarens tjänst. Till exempel tillåter vissa medieleverantörer att Google indexerar deras mediekatalog så att användare kan spela upp innehåll via assistenten. Leverantörer kan också dela mediespellistor med användare som har länkat sina konton så att användarna kan be assistenten att spela upp deras spellistor.
 • Utvecklare på plattformen Actions on Google delar data med Google för att möjliggöra interaktioner med sina användare. Utvecklaren kan till exempel ange vilken data som lagras per användare eller per hushåll, så att den aktuella åtgärden kommer ihåg användaren i efterföljande interaktioner. Användaren kan i sin tur radera den data som lagrats. Utvecklare svarar även på användarförfrågningar med fulfillment-kod.
 • Enheter från tredje part med Google Assistent, till exempel högtalare och tv-apparater, delar användares sökfrågor och relaterad data med Google så att användarna kan använda assistenten med den aktuella enheten.