Chỉ mục mẫu

Hãy sử dụng trang này để tìm các mẫu theo các tính năng của Hành động trong ứng dụng mà chúng hỗ trợ. Hãy chọn một mẫu bên dưới để xem mẫu đầy đủ trong kho lưu trữ Actions on Google GitHub. Trong kho lưu trữ GitHub, bạn có thể sao chép hoặc tải các mẫu xuống để giúp xây dựng Hành động của riêng mình.

Mẫu trên GitHub

Bảng sau đây liệt kê các ứng dụng Android mẫu của chúng tôi. Bạn có thể lọc bảng này theo các tính năng hoặc ý định tích hợp (BII) mà bạn muốn xem trong mẫu.

Mẫu Nội dung mô tả Các tính năng và BII nổi bật
Mẫu cơ bản cho hoạt động thể dục Ứng dụng Android mẫu này là một ứng dụng thể dục đơn giản, trong đó người dùng có thể xem thông tin về bài tập thể dục, cũng như bắt đầu và dừng đồng hồ hẹn giờ tập thể dục. actions.intent.START_EXERCISE, actions.intent.STOP_EXERCISE, actions.intent.GET_EXERCISE_OBSERVATION
Mẫu danh sách việc cần làm Ứng dụng Android mẫu này quản lý các mục trong danh sách việc cần làm. Người dùng có thể thêm các mục vào danh sách việc cần làm, tìm kiếm các mục theo danh mục và xem thông tin về các công việc đã hoàn tất. actions.intent.GET_THING, actions.intent.OPEN_APP_FEATURE
Mẫu danh sách việc cần làm bằng Google Analytics cho Firebase Ứng dụng Android mẫu này sử dụng ứng dụng danh sách việc cần làm bằng Google Analytics cho Firebase. Ghi lại các sự kiện Hành động trong ứng dụng bằng Firebase SDK và trực quan hoá số liệu thống kê tổng hợp trong trang tổng quan Streamview.