ImageFill

Możliwe opcje wyświetlania obrazu wpływające na sposób jego wyświetlania. Tego atrybutu można użyć, gdy współczynnik proporcji obrazu nie odpowiada współczynnikowi proporcji kontenera obrazu.

Wartości w polu enum
UNSPECIFIED Element ImageFill nie został określony.
GRAY Wypełnij odstępy między obrazem a kontenerem obrazów szarymi paskami.
WHITE Wypełnij odstępy między obrazem a kontenerem obrazów białymi paskami.
CROPPED Obraz jest skalowany tak, aby szerokość i wysokość obrazu odpowiadały rozmiarowi kontenera lub go przekraczały. Obraz może zostać przycięty od góry i dołu, jeśli skalowana wysokość jest większa niż wysokość kontenera. Po lewej lub prawej stronie obrazu może zostać przycięty obraz, jeśli skala jest większa niż szerokość kontenera. Działa to podobnie jak „Tryb powiększenia” na telewizorze szerokoekranowym podczas odtwarzania filmu w formacie 4:3.