Tạo hoa văn và mô hình 3D tùy chỉnh cho Khuôn mặt tăng cường

Để triển khai tính năng Khuôn mặt tăng cường, bạn cần có cấu trúc và mẫu tùy chỉnh để lớp phủ trên các lưới mặt đã xác định. Những tài sản này do các nghệ sĩ tạo ra trước thời gian trong phần mềm mô hình và hoạt hình 3D và xuất dưới dạng tệp FBX.

SDK đi kèm với một tệp canonical_face_mesh.fbx và một tệp canonical_face_mesh.psd để giúp nghệ sĩ tạo tài sản sẽ phủ lên đúng các khuôn mặt mà ARCore phát hiện được. Bạn có thể tìm thấy các tệp này ở các vị trí sau cho từng SDK:

SDK Vị trí
SDK ARCore dành cho Android assets/canonical_face_mesh.fbx
SDK ARCore dành cho iOS assets/canonical_face_mesh.fbx
Đối với iOS, xin lưu ý rằng cả tệp FBX và PSD đều có trong repo công khai của GitHub trên iOS, nhưng không được vận chuyển trong công cụ ARCore Cocoapod.
Tiện ích ARCore cho AR Foundation assets/canonical_face_mesh.fbx
SDK ARCore cho Unity /Assets/GoogleARCore/Examples/AugmentedFaces/Models/

Tạo mô hình 3D bằng tệp FBX

Tệp FBX chứa cấu trúc liên kết lưới lưới, tọa độ kết cấu UV và giàn để xác định các vùng mặt được hỗ trợ dùng để tạo và gắn tài sản. Để đảm bảo chúng tương thích với ARCore, các tệp FBX phải được lưu bằng cài đặt được hỗ trợ.

Tệp này chứa tệp tham chiếu facemesh mà bạn không nên xuất ra trong FBX cuối cùng. ARCore sẽ tạo và cập nhật một lưới khuôn mặt riêng biệt trong thời gian chạy.

Tạo kết cấu 2D bằng tệp PSD

Bố cục tham chiếu lưới khuôn mặt .psd được dùng để xem cách một nghệ sĩ tạo ra các đường kẻ trên các đặc điểm khuôn mặt của người dùng vào thời gian chạy. trong đó có 4 lớp:

 • Mặt nạ: Cho thấy vị trí của mắt, lỗ mũi và miệng trong cấu trúc.
 • Dòng: Các nguyên tắc cho biết cách các đặc điểm trên khuôn mặt của người dùng căn chỉnh với một cấu trúc trong thời gian chạy.
 • UV: Thể hiện tam giác của lưới kết cấu mặt 468 điểm.
 • Nền: Lớp nền màu xám trung tính để làm cho ba thành phần khác hiển thị rõ ràng.

Nếu sửa đổi tệp PSD, bạn sẽ thấy các thay đổi của mình ngay khi xuất.

Tùy chỉnh lưới khuôn mặt chính tắc

Nếu mô hình và kết cấu đang được tạo bằng cách sử dụng assets/canonical_face_mesh.fbx trong SDK, thì bạn cũng phải sử dụng các tùy chọn cài đặt này khi xuất tệp FBX:

 • Đảm bảo mọi lưới lưới tuỳ chỉnh đều được bọc da với các xương hoặc khu vực liên kết.

 • Sử dụng hệ thống phân cấp sau:

  asset
  |__root
  |  |__NOSE_TIP
  |  |__FOREHEAD_RIGHT
  |  |__FOREHEAD_LEFT
  |__facemesh      <-- for reference
  |__          <-- place additional custom 3D meshes here
 • Không xuất mô hình facemesh được bao gồm. Mạng lưới này chỉ để tham khảo. ARCore sẽ tạo một lưới khuôn mặt riêng biệt trong thời gian chạy. Hãy sử dụng tia UV trong facemesh để tham chiếu khi tạo kết cấu lưới mặt tùy chỉnh.

 • Đặt lưới tùy chỉnh làm phần tử con của nút asset.

 • Hỗ trợ việc sử dụng vùng chứa tên.

 • Thành phần này chứa 4 bộ xương bao gồm rootNOSE_TIP, FOREHEAD_RIGHTFOREHEAD_LEFT khu vực. Đừng đổi tên của những bộ xương này.