Bật tính năng thực tế tăng cường (AR) trong ứng dụng iOS

Bật ARCore trong các dự án iOS.

Điều kiện tiên quyết

ARCore yêu cầu mục tiêu triển khai từ 12.0 trở lên.

Cài đặt SDK ARCore cho iOS

Bạn phải xây dựng ứng dụng bằng SDK iOS phiên bản 15.0 trở lên. Bạn có thể cài đặt SDK bằng CocoaPods hoặc Trình quản lý gói Swift (hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm).

Sử dụng CocoaPods

Chỉ định SDK ARCore cho iOS trong Podfile để tích hợp vào dự án Xcode của bạn:

target 'YOUR_APPLICATION_TARGET_NAME_HERE'
platform :ios, '12.0'
pod 'ARCore/SUBSPEC_NAME_HERE' ~> VERSION_HERE

Các thông số phụ ARCore hợp lệ là Geospatial cho API Không gian địa lý, CloudAnchors cho Cloud Anchor APIAugmentedFaces cho Khuôn mặt tăng cường.

Chạy lệnh sau để cài đặt:

$ pod install

Sử dụng Trình quản lý gói Swift

Kể từ bản phát hành 1.36.0, ARCore chính thức hỗ trợ việc cài đặt thông qua Swift Package Manager (Trình quản lý gói Swift):

 1. Chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói) rồi nhập URL gói: https://github.com/google-ar/arcore-ios-sdk
 2. Thiết lập Quy tắc phần phụ thuộc thành Up to Next Minor Version (Lên đến phiên bản nhỏ tiếp theo) rồi chọn bản phát hành mới nhất của ARCore.
 3. Chọn các thư viện ARCore mong muốn để đưa vào. Bạn cũng có thể thêm các thư viện sau thông qua phần Tạo giai đoạn > Liên kết tệp nhị phân với thư viện.
 4. Thêm cờ -ObjC vào Cờ trình liên kết khác. Bạn nên đặt Cờ trình liên kết khác thành $(inherited) -ObjC.
 5. Hãy đảm bảo rằng chế độ cài đặt bản dựng Enable Module (Bật mô-đun) và Link Frameworks (Tự động liên kết khung) được đặt thành Yes (Có), vì ARCore dựa vào tính năng tự động liên kết.
 6. Hãy nhớ đặt Enable Bitcode (Bật Bitcode) thành No (Không) vì tệp nhị phân ARCore không chứa mã bit.

Tạo một dự án trên Google Cloud và bật API ARCore

Để có thể bắt đầu sử dụng API Neo trên đám mây ARCore hoặc API Không gian địa lý ARCore, trước tiên, bạn phải bật API ARCore trong một dự án Google Cloud Platform mới hoặc hiện có.

Bạn phải bật API ARCore trong dự án Google Cloud của mình. Nếu bạn cần tạo dự án, hãy làm như sau:

 1. Hãy xem bài viết Tạo dự án trong Google Cloud Platform.

 2. Nhập Tên dự án phù hợp rồi chọn vị trí cho dự án đó.

 3. Nhấp vào Tạo.

 4. Trong thanh bên, hãy chọn APIs & Services (API và Dịch vụ), rồi chọn Library (Thư viện).

 5. Tìm ARCore API, chọn API đó rồi nhấp vào Enable (Bật).

Tuân thủ Các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng

Đảm bảo ứng dụng tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng của ARCore.

Các bước tiếp theo