การดาวน์โหลด SDK

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ก่อนที่จะดาวน์โหลด คุณต้องยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ ARCore

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น และเข้าถึง Google ARCore SDK

เห็นด้วย