Enum Dimension

Dimension

An enumeration of possible directions along which data can be stored in a spreadsheet.

Properties

PropertyTypeDescription
COLUMNSEnumThe column (vertical) dimension.
ROWSEnumThe row (horizontal) dimension.

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.