Class CheckboxValidationBuilder

CheckboxValidationBuilder

A DataValidationBuilder for a CheckboxValidation.

// Add a checkBox item to a form and require exactly two selections.
var checkBoxItem = form.addCheckboxItem();
checkBoxItem.setTitle('What two condiments would you like on your hot dog?');
checkBoxItem.setChoices([
  checkBoxItem.createChoice('Ketchup'),
  checkBoxItem.createChoice('Mustard'),
  checkBoxItem.createChoice('Relish')
]);
var checkBoxValidation = FormApp.createCheckboxValidation()
  .setHelpText(“Select two condiments.”)
  .requireSelectExactly(2)
  .build();
checkBoxItem.setValidation(checkBoxValidation);

Methods

MethodReturn typeBrief description
requireSelectAtLeast(number)CheckboxValidationBuilderRequire at least this many choices to be selected.
requireSelectAtMost(number)CheckboxValidationBuilderRequire at most this many choices to be selected.
requireSelectExactly(number)CheckboxValidationBuilderRequire exactly this many choices to be selected.

Detailed documentation

requireSelectAtLeast(number)

Require at least this many choices to be selected.

Parameters

NameTypeDescription
numberInteger

Return

CheckboxValidationBuilder — this CheckboxValidationBuilder, for chaining


requireSelectAtMost(number)

Require at most this many choices to be selected.

Parameters

NameTypeDescription
numberInteger

Return

CheckboxValidationBuilder — this CheckboxValidationBuilder, for chaining


requireSelectExactly(number)

Require exactly this many choices to be selected.

Parameters

NameTypeDescription
numberInteger

Return

CheckboxValidationBuilder — this CheckboxValidationBuilder, for chaining

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.