Enum Position

Position

An enumeration of legend positions within a chart.

Properties

PropertyTypeDescription
TOPEnumAbove the chart.
RIGHTEnumTo the right of the chart.
BOTTOMEnumBelow the chart.
NONEEnumNo legend is displayed.

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.