Enum ColumnType

ColumnType

An enumeration of the valid data types for columns in a DataTable.

Properties

PropertyTypeDescription
DATEEnumCorresponds to date values.
NUMBEREnumCorresponds to number values.
STRINGEnumCorresponds to string values.

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.