Enum EventColor

EventColor

An enum representing the named event colors available in the Calendar service.

Properties

PropertyTypeDescription
PALE_BLUEEnum
Pale Blue ("1").
PALE_GREENEnum
Pale Green ("2").
MAUVEEnum
Mauve ("3").
PALE_REDEnum
Pale Red ("4").
YELLOWEnum
Yellow ("5").
ORANGEEnum
Orange ("6").
CYANEnum
Cyan ("7").
GRAYEnum
Gray ("8").
BLUEEnum
Blue ("9").
GREENEnum
Green ("10").
REDEnum
Red ("11").

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.