Enum Month

Month

An enum representing the months of the year.

Properties

PropertyTypeDescription
JANUARYEnumJanuary (month 1).
FEBRUARYEnumFebruary (month 2).
MARCHEnumMarch (month 3).
APRILEnumApril (month 4).
MAYEnumMay (month 5).
JUNEEnumJune (month 6).
JULYEnumJuly (month 7).
AUGUSTEnumAugust (month 8).
SEPTEMBEREnumSeptember (month 9).
OCTOBEREnumOctober (month 10).
NOVEMBEREnumNovember (month 11).
DECEMBEREnumDecember (month 12).

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.