การขยาย Gmail ด้วยส่วนเสริม Google Workspace

วัตถุประสงค์ของอีเมลจำนวนมากคือการให้ผู้รับทำงานที่ต้องการหรือบรรลุเป้าหมาย เช่น การเพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน การกรอกแบบฟอร์ม จองห้องพัก หรือใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ แต่ผู้รับจะต้องทำงานให้เสร็จโดยไม่มีข้อความแจ้งเพิ่มเติม และมักจะต้องทำขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองหลายขั้นตอน

คุณประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้ด้วยการทำให้งานเหล่านี้ทำงานโดยอัตโนมัติด้วยส่วนเสริมของ Google Workspace เมื่อผู้ใช้อ่านหรือเขียนข้อความใน Gmail ส่วนเสริมของ Google Workspace จะแสดง UI แบบอินเทอร์แอกทีฟที่ปรับแต่งได้ซึ่งให้ผู้ใช้ดำเนินการกับข้อความได้หลายวิธี เช่น

  • การแสดงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ใน UI ของ Gmail
  • การเชื่อมต่อกับบริการที่ไม่ใช่ของ Google เพื่อดึงข้อมูลหรือดำเนินการอื่นๆ
  • การแจ้งวิธีควบคุมการทำงานของส่วนเสริมหรือส่งข้อมูลไปยังบริการอื่น

ส่วนเสริมของ Google Workspace กำหนดประเภทส่วนขยายต่อไปนี้ใน Gmail ได้

นอกจากนี้ ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่ขยายการใช้งานให้ Gmail ยังใช้ได้กับทั้งไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปและไคลเอ็นต์อุปกรณ์เคลื่อนที่อีกด้วย

หน้าแรกของ Gmail

Gmail รองรับการแสดงหน้าแรกที่เป็นส่วนเสริมของ Google Workspace หากต้องการแสดงหน้าแรกทั่วไปของส่วนเสริมใน Gmail เพียงตรวจสอบว่ามีช่อง addOns.gmail ในไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม

หรือจะเพิ่ม gmail.homepageTrigger ลงในไฟล์ Manifest ของส่วนเสริมเพื่อระบุหน้าแรกเฉพาะของ Gmail ก็ได้

ทั้ง 2 กรณีนี้ คุณต้องระบุชื่อของฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรกในโปรเจ็กต์สคริปต์ของส่วนเสริม ระบบจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างหน้าแรกของ Gmail เมื่อจำเป็น คุณต้องใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างและแสดงผล Card รายการเดียวหรืออาร์เรย์ของออบเจ็กต์ Card ที่ประกอบกันเป็นหน้าแรก ฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรกจะส่งออบเจ็กต์เหตุการณ์เป็นพารามิเตอร์ที่มีข้อมูลทั่วไปบางอย่าง เช่น แพลตฟอร์มของไคลเอ็นต์ คุณสามารถใช้ข้อมูลออบเจ็กต์เหตุการณ์เพื่อปรับแต่งโครงสร้างของหน้าแรก

ดูสิ่งที่ทำได้

ส่วนเสริมของ Google Workspace สร้างขึ้นโดยใช้ Apps Script และอินเทอร์เฟซที่กำหนดโดยใช้บริการการ์ด Apps Script ดูภาพรวมที่ การสร้างส่วนเสริมของ Google Workspace ลักษณะการทำงานของส่วนเสริม Google Workspace จะกำหนดค่าโดยใช้ไฟล์ Manifest ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของ Gmail โดยเฉพาะ

เมื่อกำหนดค่าส่วนเสริม Google Workspace เพื่อขยายขีดความสามารถของ Gmail คุณต้องตัดสินใจว่าจะสร้างอินเทอร์เฟซใดให้กับส่วนเสริมของคุณ และสิ่งที่สามารถทำได้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม