Google APIs Explorer

Google APIs Explorer là công cụ có sẵn trên hầu hết các trang tài liệu tham khảo API REST, cho phép bạn dùng thử các phương thức API của Google mà không cần viết mã. APIs Explorer hoạt động trên dữ liệu thực tế, vì vậy hãy thận trọng khi thử các phương thức tạo, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu về API Explorer.

Cách bắt đầu khám phá

  1. Nhấp vào tên của API mà bạn muốn khám phá trong danh sách bên dưới. Thao tác này sẽ mở tài liệu tham chiếu API.
  2. Trong tài liệu, ở bên trái, hãy nhấp vào phương thức mà bạn muốn thử.
  3. Ở bên phải, hãy nhập thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn trong bảng có nhãn "Thử phương thức này". Hoặc nhấp vào Toàn màn hình để có thêm tùy chọn.
  4. Nhấp vào Thực thi để gửi yêu cầu của bạn tới API và xem phản hồi của API.

Thư mục của Google APIs Explorer