Google APIs Explorer

Eksplorator interfejsów API Google to narzędzie dostępne na większości stron z dokumentacją interfejsów API REST, które pozwala wypróbować metody interfejsu API Google bez pisania kodu. Eksplorator interfejsów API działa na rzeczywistych danych, więc podczas testowania metod tworzenia, modyfikowania lub usuwania danych należy zachować ostrożność. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Eksploratora interfejsów API.

Od czego zacząć

  1. Na liście poniżej kliknij nazwę interfejsu API, który chcesz sprawdzić. Otworzy się dokumentacja dotycząca interfejsu API.
  2. W dokumentacji po lewej stronie kliknij metodę, którą chcesz wypróbować.
  3. Po prawej stronie wpisz szczegóły żądania w panelu z etykietą „Wypróbuj tę metodę”. Możesz też kliknąć Pełny ekran , aby uzyskać więcej opcji.
  4. Kliknij Execute (Wykonaj), aby wysłać żądanie do interfejsu API i zobaczyć jego odpowiedź.

Katalog Eksploratora interfejsów API Google