Google APIs Explorer

Google APIs Explorer ابزاری است که در اکثر صفحات اسناد مرجع REST API موجود است که به شما امکان می‌دهد روش‌های Google API را بدون نوشتن کد امتحان کنید. APIs Explorer روی داده‌های واقعی عمل می‌کند، بنابراین هنگام استفاده از روش‌هایی که داده‌ها را ایجاد، اصلاح یا حذف می‌کنند، احتیاط کنید. برای جزئیات بیشتر، اسناد APIs Explorer را بخوانید.

چگونه کاوش را شروع کنیم

  1. روی نام API که می‌خواهید در لیست زیر کاوش کنید، کلیک کنید. با این کار اسناد مرجع API باز می شود.
  2. در اسناد، در سمت چپ، روی روشی که می‌خواهید امتحان کنید کلیک کنید.
  3. در سمت راست، جزئیات درخواست خود را در پانل با عنوان "این روش را امتحان کنید" وارد کنید. یا برای گزینه های بیشتر کلیک کنید.
  4. برای ارسال درخواست خود به API و مشاهده پاسخ API روی Execute کلیک کنید.

فهرست Google APIs Explorer