Google APIs Explorer

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Google API Explorer là một công cụ có sẵn trên hầu hết các trang tài liệu tham khảo API REST cho phép bạn dùng thử các phương thức API của Google mà không cần viết mã. Trình khám phá API hoạt động trên dữ liệu thực, vì vậy, hãy thận trọng khi thử các phương thức tạo, sửa đổi hoặc xoá dữ liệu. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc tài liệu về API Explorer.

Cách bắt đầu khám phá

  1. Nhấp vào tên của API bạn muốn khám phá trong danh sách bên dưới. Thao tác này sẽ mở tài liệu tham khảo API.
  2. Trong tài liệu, ở bên trái, hãy nhấp vào phương thức bạn muốn thử.
  3. Ở bên phải, hãy nhập thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn vào bảng có nhãn "Thử phương thức này". Hoặc, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Toàn màn hình để xem các lựa chọn khác.
  4. Nhấp vào Thực thi để gửi yêu cầu của bạn tới API và xem phản hồi của API.

Thư mục của Trình khám phá API của Google