Google APIs Explorer

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Google APIs Explorer הוא כלי הזמין ברוב דפי התיעוד של עיון ב-REST המאפשר לנסות שיטות Google API ללא כתיבת קוד. ה-APIs Explorer פועל בנתונים אמיתיים , לכן כדאי להפעיל שיקול דעת לפני שמנסים שיטות שיוצרות נתונים, משנים אותם או מוחקים אותם. לפרטים נוספים, ניתן לקרוא את מסמכי התיעוד של ממשקי API של Explorer.

איך מתחילים לחקור

  1. לוחצים על שם ה-API שרוצים לבדוק ברשימה שלמטה. פעולה זו תפתח את התיעוד של ה-API.
  2. בתיעוד, בצד ימין, לוחצים על השיטה שרוצים לנסות.
  3. משמאל, מזינים את פרטי הבקשה בחלונית עם התווית "כדאי לנסות את השיטה הזו". לחלופין, לוחצים על 'מסך מלא' להצגת אפשרויות נוספות.
  4. לוחצים על ביצוע כדי לשלוח את הבקשה ל-API ולראות את התגובה ל-API.

ספריית Google APIs Explorer