Łatwiejszy dostęp do interfejsów API Google

Interfejsy API Google zapewniają zautomatyzowany dostęp do Map Google, Dysku Google, YouTube i wielu innych usług Google. Aby ułatwić kodowanie stron w tych interfejsach API, Google udostępnia biblioteki klienckie, które mogą ograniczyć ilość kodu do pisania i udoskonalić kod.

Biblioteki mogą też ułatwić konfigurację autoryzacji i uwierzytelniania. Jeśli Twoja witryna lub aplikacja wymaga zalogowania się, zapoznaj się z usługami Identity Platform w Google.

Biblioteki interfejsów API Google