Truy cập các API của Google dễ dàng hơn

API Google cung cấp cho bạn quyền truy cập có lập trình vào Google Maps, Google Drive, YouTube và nhiều sản phẩm khác của Google. Để giúp mã hóa các API này dễ dàng hơn, Google cung cấp các thư viện ứng dụng có thể giảm lượng mã bạn cần viết và giúp mã của bạn mạnh mẽ hơn.

Các thư viện cũng có thể giúp việc thiết lập quá trình ủy quyền và xác thực trở nên đơn giản hơn. Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn yêu cầu người dùng đăng nhập, hãy xem các sản phẩm Identity Platform của Google.

Thư viện dành cho API của Google