Các dịch vụ của Google như LịchAnalytics cho phép người dùng lưu trữ thông tin cá nhân và quản lý các hoạt động của họ trên mạng.

Hầu hết các dịch vụ của Google đều có API web mà nhà phát triển .NET có thể sử dụng để cấp cho các ứng dụng của mình quyền truy cập vào thông tin này với sự cho phép của người dùng.