.NET için YouTube Analytics API İstemci Kitaplığı

YouTube Analytics API: YouTube Analytics verilerinizi alır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak YouTube Analytics API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.YouTubeAnalytics.v2.