.NET için Cloud Speech-to-Text API İstemci Kitaplığı

Bu kitaplık hâlâ desteklense de özellikle yeni projelerde Cloud Speech-to-Text için yeni Cloud İstemci Kitaplığı'nı denemenizi öneririz. Yükleme ve kullanım ayrıntıları için Cloud Speech-to-Text Kitaplıkları'nı inceleyin.

Cloud Speech-to-Text API: Güçlü nöral ağ modelleri uygulayarak sesi metne dönüştürür.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Speech-to-Text API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Speech.v1p1beta1.