.NET için Cloud Kaynak Kod Depoları API İstemci Kitaplığı

Cloud Source Repositories API: Google tarafından barındırılan kaynak kodu depolarına erişir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Kaynak Kod Depoları API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudSourceRepositories.v1.