.NET için Google Slaytlar API İstemci Kitaplığı

Google Slaytlar API: Google Slaytlar sunularını okur ve yazar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Slaytlar API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Slides.v1.