.NET için Site Verification API İstemci Kitaplığı

Site Doğrulama API: Google Site Doğrulama API'si, uygulamaların web siteleri ve alanlarla ilgili sahiplik kayıtlarını yönetme sürecini otomatikleştirmesini sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Site Doğrulama API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.SiteVerification.v1.