.NET için Service Usage API İstemci Kitaplığı

Service Usage API: Hizmet tüketicilerinin Google Cloud Platform'da kullanmak istediği hizmetleri etkinleştirir, kullanılabilir veya etkinleştirilmiş hizmetleri listeler veya hizmet tüketicilerinin artık kullanmadığı hizmetleri devre dışı bırakır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Service Usage API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ServiceUsage.v1beta1.