.NET için Secret Manager API İstemci Kitaplığı

Secret Manager API: API anahtarları, şifreler ve sertifikalar gibi hassas verileri depolar. Güvenliği artırırken kolaylık sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Secret Manager API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.SecretManager.v1beta1.