.NET için Güvenli Tarama API'si İstemci Kitaplığı

Safe Browsing API: İstemci uygulamaların, web kaynaklarını (en yaygın URL'ler) Google tarafından oluşturulan güvenli olmayan web kaynakları listeleriyle karşılaştırarak kontrol etmesini sağlar. Güvenli Tarama API'leri yalnızca ticari olmayan kullanım içindir. Kötü amaçlı URL'leri ticari amaçlarla ("satış veya gelir oluşturma amacıyla") tespit etmek için API'leri kullanmanız gerekiyorsa lütfen Web Risk API'yi inceleyin.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Güvenli Tarama API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Safebrowsing.v4.