.NET için Gerçek Zamanlı Teklif Verme API'si İstemci Kitaplığı

Gerçek Zamanlı Teklif Verme API'si: Harici teklif verenlerin Google ile GZT entegrasyonlarını yönetmesine olanak tanır. Buna teklif veren uç noktalarını, QPS kotalarını yönetme, ön hedefleme aracılığıyla hangi reklam envanterinin alınacağını yapılandırma, reklam öğelerini doğrulama için gönderme ve onay durumu gibi reklam öğesi meta verilerine erişme dahildir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Gerçek Zamanlı Teklif Verme API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Real-timeBidding.v1alpha.