.NET için People API İstemci Kitaplığı

People API: Profiller ve kişiler hakkındaki bilgilere erişim sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak People API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PeopleService.v1.