.NET için Payments Reseller Subscription API İstemci Kitaplığı

Payments Reseller Subscription API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Payments Reseller Subscription API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.PaymentsResellerSubscription.v1.