.NET için Cloud OS Giriş API'si İstemci Kitaplığı

Cloud OS Login API: IAM rollerini kullanarak sanal makine örneklerinize erişimi yönetmek için OS Login'i kullanabilirsiniz.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud OS Login API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudOSLogin.v1.