.NET için İsteğe Bağlı Tarama API İstemci Kitaplığı

On-Demand Scanning API: Kapsayıcı görüntülerinde güvenlik açıklarını tarama hizmeti.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak İsteğe Bağlı Tarama API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.On-DemandScanning.v1.