.NET için Network Services API İstemci Kitaplığı

Network Services API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Network Services API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.NetworkServices.v1.