.NET için Network Connectivity API İstemci Kitaplığı

Network Connectivity API: Network Connectivity API, Network Connectivity Center'a erişim sunar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Network Connectivity API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Networkconnectivity.v1.