.NET için Memcached için Cloud Memorystore API İstemci Kitaplığı

Memcached için Cloud Memorystore API: Memcached için Google Cloud Memorystore API, GCP'de Memcached örnekleri oluşturmak ve bunları yönetmek için kullanılır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Memcached için Cloud Memorystore API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudMemorystoreForMemcached.v1beta2.