.NET için Microsoft Active Directory API İstemci Kitaplığı İçin Yönetilen Hizmet

Managed Service for Microsoft Active Directory API: Managed Service for Microsoft Active Directory API, Microsoft Active Directory (AD) çalıştıran yüksek düzeyde kullanılabilir, sağlamlaştırılmış bir hizmeti yönetmek için kullanılır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Microsoft Active Directory API İçin Yönetilen Hizmet'i kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ManagedServiceForMicrosoftActiveDirectoryConsumerAPI.v1beta1.