.NET için Kitaplık Aracısı API İstemci Kitaplığı

Kitaplık Aracısı API'si: Basit bir Google Örnek Kitaplığı API'si.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Library Agent API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Libraryagent.v1.