.NET için Google Play Oyun Yönetimi İstemci Kitaplığı

Google Play Oyun Yönetimi: Google Play Oyun Yönetimi API'si, geliştiricilerin Google Play Games hizmetindeki kaynakları yönetmesine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play Oyun Yönetimi'ni kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.GamesManagement.v1management.