.NET için Google Formlar API İstemci Kitaplığı

Google Formlar API: Google Formlar'daki formları ve yanıtları okuyup yazar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Formlar API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Forms.v1.