.NET için Firebase Realtime Database Management API İstemci Kitaplığı

Firebase Realtime Database Management API: Firebase Realtime Database Management API, Realtime Database örneklerinin programatik temel hazırlığını ve yönetimini etkinleştirir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Firebase Realtime Database Management API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

Şu NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.FirebaseRealtimeDatabase.v1beta.