.NET için Cloud Document AI API İstemci Kitaplığı

Cloud Document AI API: Doğal dil, bilgisayar görüşü, çeviri ve AutoML gibi modern Google AI kullanarak yapılandırılmamış ya da yarı yapılandırılmış belgelerden yapılandırılmış bilgileri ayrıştırma hizmeti.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Document AI API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Document.v1beta3.