.NET için Cloud DNS API İstemci Kitaplığı

Cloud DNS API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud DNS API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Dns.v2.