.NET için Cloud Data Loss Prevention (DLP) API İstemci Kitaplığı

Bu kitaplık hâlâ desteklense de özellikle yeni projelerde Cloud Data Loss Prevention (DLP) için yeni Cloud İstemci Kitaplığı'nı denemenizi öneririz. Yükleme ve kullanım ayrıntıları için Cloud Data Loss Prevention (DLP) Kitaplıkları'na bakın.

Cloud Data Loss Prevention (DLP) API: Metin, görüntü ve Google Cloud Platform depolama depolarındaki gizliliğe duyarlı parçaların tespiti, risk analizi ve kimliğinin gizlenmesine yönelik yöntemler sunar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Data Loss Prevention (DLP) API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DLP.v2.