.NET için Display & Video 360 API İstemci Kitaplığı

Display & Video 360 API'si: Display & Video 360 API, kullanıcıların karmaşık Display & Video 360 iş akışlarını (ör. kampanya siparişleri oluşturma ve her satır öğesi için hedefleme seçeneklerini ayarlama) otomatikleştirmesini sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Display & Video 360 API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DisplayVideo.v1.