.NET için Dialogflow API İstemci Kitaplığı

Dialogflow API: Sohbet arayüzleri oluşturur (örneğin, chatbot'lar ve ses destekli uygulamalar ile cihazlar).

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Dialogflow API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Dialogflow.v3.