.NET için Cloud Datastore API İstemci Kitaplığı

Bu kitaplık hâlâ desteklense de özellikle yeni projelerde, Cloud Datastore için daha yeni Cloud İstemci Kitaplığı'nı denemenizi öneririz. Yükleme ve kullanım ayrıntıları için Cloud Datastore Kitaplıkları sayfasına bakın.

Cloud Datastore API: Uygulamanız için tümüyle yönetilen, sağlam ve ölçeklenebilir bir depolama alanı sağlamak amacıyla şemasız NoSQL veritabanına erişir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Datastore API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Datastore.v1.