.NET için Data Labeling API İstemci Kitaplığı

Data Labeling API: Google Cloud AI Veri Etiketleme Hizmeti için Public API.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Data Labeling API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DataLabeling.v1beta1.